ที่ประชุมทีมผู้บริหารและหัวหน้างานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2565